Přejít k hlavnímu obsahu

SlovinskoVstup na území

Od 15.7. je možný vstup do Slovinska bez následné karantény pouze v případě předložení dokladu o bezinfekčnosti, tj. potvrzení o ukončeném očkování, prodělání nemoci COVID-19nebo negativní PCR test (ne starší 72 hod.) nebo antigenní test (ne starší 48 hod.) od odběru. Tato opatření se nevztahují na tranzit přes území, pokud se uskuteční do 12 hod. od vstupu do země. 
Osoba, která se nebude schopna prokázat na hranicích některým z výše uvedených potvrzení, bude vpuštěna do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování. 

Očkované osoby

Potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým očkovaná osoba prokáže, že uplynulo: 

 • nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech, 
 • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna, 
 • nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
 • nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag, 
 • nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca, 
 • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre, 
 • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech, 
 • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sinopharm. 

Testované osoby

Uznává se negativní výsledek RT-PCR ne starší než 72 h nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků. 

Osoby s prodělaným covidem

Pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín shora uvedených. 

Děti

Osoby do 15 let vstupující do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény

Příjezdový formulář

Není.

Podmínky na místě

 • Pro účel ubytování, návštěvy interiérů restaurací, účast na kulturních a sportovních akcích, veletrzích a dalších hromadných akcích v interiérech je nutné doložit doklad o bezinfekčnosti viz. výše,
 • povinné nošení roušek v uzavřených veřejných prostorách,
 • dodržování rozestupů 1,5 m při hromadných akcích a v uzavřených prostorách,
 • ve Slovinsku je povoleno shromažďování do 50 osob, 
 • povoleny jsou rovněž individuální i kolektivní sportovní a rekreační aktivity do 50 osob,
 • kulturní a společenské akce jsou povoleny do maximálního počtu 50 osob,
 • v celém Slovinsku je povoleno otevření zahrádek a teras restaurací. U jednoho stolu smí sedět nejvýše 4 osoby. Hosté jsou povinni opustit stravovací zařízení do 30 minut po skončení otevírací doby,
 • v celém Slovinsku je povoleno rovněž navštívit vnitřní uzavřené prostory restaurace, pokud host předloží negativní test/potvrzení o prodělání COVID-19/potvrzení o očkování (podle pravidel uvedených v úvodu).

Postup při nákaze covidem

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontaktujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Tranzit

Tranzit je povolen bez následné karantény a zároveň bez povinnosti prokazovat se negativním testem/potvrzením o prodělání COVID-19/potvrzením o očkování bez ohledu na region, ze kterého osoba přichází, tranzit , ale nesmí trvat déle než 12 hodin. 

Užitečné kontakty

 • Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Lublani:

tel.: 00386-1-420 24 64,

fax.: 00386-1-283 92 59,

e-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz,

internet: www.mzv.cz/ljubljana.

V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Podrobné informace: Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete další informace o pravidlech cestování ze Slovinska a do něj

Návrat do ČR

Od 31.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se testu do 5 dní po návratu, platí pouze v případě návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, kategorie zemí dle míry rizika naleznete zde: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře, testů, případně samoizolace.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů. 
 • Blíží se volby a vy budete na dovolené v zahraničí. Zjistěte, jak volit ze zahraničí, ať tuto událost nezmeškáte.