Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní prostředkyPravidla a doporučení

Pokud cestujete prostředky hromadné dopravy, je důležité nadále dbát jak na ochranu sebe, tak ostatních- buďme vždy ohleduplní ke slabším.

Základní ochranou je dodržování rozestupů mezi jednotlivými osobami a vyhýbání se větších skupin osob, a to jak v dopravním prostředku, tak při čeká na něj. Doporučuje se využít při čekání na dopravní prostředek využít celý prostor nástupiště a neshromažďovat se na jednom místě s větší skupinou osob. 

Nadále doporučujeme dodržovat přiměřené rozestupy. A to jak před nástupem do dopravního prostředku, tak při sezení, pokud je to možné. Zbytečně se nedotýkejte ploch, zejména madel a tyčí, dotýkalo se jich už mnoho lidí před Vámi. Doporučujeme, aby v dopravním prostředku, pokud je to možné, a dopravní prostředek není klimatizován, otevřít okénka.

V hromadných prostředcích dochází k častému střídání velkého množství osob, a proto, prosím, dodržujte zvýšená hygienická opatření. Pokud je to možné, raději se cestování hromadou dopravou vyhněte a zamiřte např. do práce či na nákup pěšky. Projdete se na čerstvém vzduchu, a navíc se vyhnete značnému riziku možné nákazy.

Pokud je nutné užít dopravní prostředek, doporučujeme vyhodnotit, zda je nezbytné vybrat si přeplněný dopravní prostředek či vyčkat na další volnější spoj.