Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

directions_busDopravní prostředkyPravidla a doporučení

Pokud cestujete prostředky hromadné dopravy, je důležité dbát jak na ochranu sebe, tak ostatních.

Na zastávkách i v prostředcích hromadné dopravy platí povinnosti mít roušku. Už při příchodu na zastávku proto mějte zakrytá ústa a nos.

Dodržujte, prosím, rozestupy. A to jak před nástupem do dopravního prostředku, tak při sezení, pokud je to možné. Zbytečně se nedotýkejte ploch, zejména madel a tyčí, dotýkalo se jich už mnoho lidí před Vámi. Pro větší ochranu můžete použít rukavice, a to jak jednorázové (gumové či igelitové), tak látkové (ty doporučujeme po návratu domů vyprat).

V hromadných prostředcích dochází k častému střídání velkého množství osob, a proto, prosím, dodržujte zvýšená hygienická opatření. Pokud je to možné, raději se cestování hromadou dopravou vyhněte a vyražte např. do práce či na nákup pěšky. Projdete se na čerstvém vzduchu, a navíc se vyhnete značnému riziku možné nákazy.


Související opatření