Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní prostředkyPravidla a doporučení

Pokud cestujete prostředky hromadné dopravy, je důležité dbát jak na ochranu sebe, tak ostatních.

V prostředcích hromadné dopravy platí povinnost nosit respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu nebo obdobný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 94%. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Děti do 15 let mají výjimku a mohou nosit jen zdravotnickou rouškudoporučujeme však i pro ně použití nejlépe respirátoru.

Na zastávkách a nástupištích zakrytá ústa mít nemusíte, nadále to však důrazně doporučujeme. V čekárnách uvnitř budov je nutné mít zakrytá ústa respirátorem nebo zdravotnickou rouškou pokud nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob.

Výjimku z nošení roušky mají děti, které ještě nenastoupili povinnou školní docházku a osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou. Roušku či respirátor nemusíte mít ani po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci jídla a pití. Pokud je to ale možné, jídlo a pití konzumujte až po vystoupení z dopravního prostředku. Ochráníte tím sebe i ostatní.

Dodržujte, prosím, rozestupy. A to jak před nástupem do dopravního prostředku, tak při sezení, pokud je to možné. Zbytečně se nedotýkejte ploch, zejména madel a tyčí, dotýkalo se jich už mnoho lidí před Vámi. Pro větší ochranu můžete použít rukavice, a to jak jednorázové (gumové či igelitové), tak látkové (ty doporučujeme po návratu domů vyprat).

V hromadných prostředcích dochází k častému střídání velkého množství osob, a proto, prosím, dodržujte zvýšená hygienická opatření. Pokud je to možné, raději se cestování hromadou dopravou vyhněte a vyražte např. do práce či na nákup pěšky. Projdete se na čerstvém vzduchu, a navíc se vyhnete značnému riziku možné nákazy.


Související opatření