Přejít k hlavnímu obsahu

Je možné, že na následky vakcinace umírají lidé?Ne, není.

Žádná léčba a žádný lékařský postup není zcela bez rizik. Zcela bez nebezpečí nejsou ani vakcíny. V porovnání s jinými zdravotními riziky, které život přináší, jsou ale vakcíny velmi bezpečné. Pokud se nenecháte očkovat, riskujete možnost onemocnění covid-19, které může vyústit v úmrtí či dlouhodobé zdravotní potíže. Ve srovnání s nemocí covid-19 je riziko spojení s aplikací vakcíny minimální.

Všechny pokusy s vakcínami se řídí bezpečnostními pravidly a přísně kontrolovanými procesy, které řídí agentury jako EMA (European Medicine Agency) nebo FDA (Food and Drug Administration). Pfizer a Moderna ve svých studiích dodržovaly všechna pravidla stanovení pro ověřování vakcín. Ve Spojených státech nelze vakcíny používat bez povolení od FDA, v EU bez povolení EMA. U těchto vakcín obdržely společnosti Pfizer a Moderna nouzové povolení od FDA a EMA. Společnosti Pfizer i Moderna musely prokázat, že přínosy jejich vakcín jsou větší než jakákoli rizika. Tyto vakcíny jsou testovány na desítkách tisíc lidí a způsobily pouze mírné vedlejší účinky. Tyto vakcíny se studují u velkých skupin lidí z různých etnických, rasových a věkových skupin. To je způsob, jak zajistit, aby byly bezpečné pro dospělé napříč širokou věkovou škálou, ras a zdravotních podmínek. Tyto studie byly vedeny nejen americkými a evropskými vědci a společnostmi, ale účastnili se jich lidé z celého světa.

Údaje z těchto studií byly přezkoumány nezávislou skupinou odborníků. Tito odborníci (v oblasti virologie, biostatistiky, etiky a veřejného zdraví) nepracují pro farmaceutické společnosti provádějící výzkum (ani pro žádnou konkurenční společnost) nebo pro vládu. Nezávislost odborníků je velmi přísně kontrolování. Tito nezávislí odborníci jsou ti, kdo doporučují EMA a FDA, zda by vakcína měla být schválena či nikoli. 

Původní autor textu: Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.

Shrnutí v 15 sekundách můžete vidět na kanále  Youtube.