Přejít k hlavnímu obsahu

Postup při výskytu nežádoucí reakce po očkováníTento článek byl archivován, tedy informace v něm obsažené již nemusí být aktuální.

Léčba níže uvedených nežádoucích reakcí je uváděna v rozsahu první lékařské pomoci a nezahrnuje komplexní popis následného diagnosticko-léčebného postupu. Každé očkovací centrum musí zajistit bezprostřední dostupnost lékaře schopného poskytnout první lékařskou pomoc v případě výskytu život ohrožujících komplikací spojených s aplikací očkovací látky. Minimální kvalifikace lékaře je kmenový certifikát v některém z klinických oborů.

1. Vazovagální synkopa

Vazovagální synkopa je náhlá, krátkodobá ztráta vědomí, při níž dochází k pádu a která sama od sebe během několika vteřin odezní. Pokud dojde k náhlé ztrátě vědomí s pádem na zem, je nezbytné ponechat postiženého v horizontální poloze a nesnažit se jej zvedat. Tehdy je nejlépe ponechat jej ponechat pár minut vleže a zvednout pacientovi dolní končetiny. Je potřeba napřed vyloučit srdeční zástavu podle algoritmů doporučených postupů pro základní resuscitaci (https://www.resuscitace.cz/doporucene-postupy)

2. Anafylaktická reakce

Možné projevy anafylaxe:

- Kůže - pruritus, erytém, exantém, urtikárie, edém

- Dýchací trakt - rýma, chrapot, kašel, dušnost, astmatický záchvat

- Zažívací trakt - nauzea, bolest břicha, zvracení, průjem

- Oběhový systém - bledost, studený pot, nitkovitý puls, tachykardie, hypotenze, arytmie

- Nervový systém - nervozita, strach, neklid, bolesti hlavy, porucha vědomí

U lehčích forem anafylaxe mohou být vyjádřeny jen některé symptomy z výše uvedených.

Celkové projevy anafylaxe:

- Vystupňování a kombinace projevů místních

- Dochází k rozvoji šokového stavu (bezvědomí, křeče, povolení svěračů) a k selhání respiračního a kardiovaskulárního systému.

První předlékařská pomoc

Předlékařská pomoc spočívá ve snaze o udržení vitálních funkcí. Nemocného v šoku je nutno uložit do Trendelenburgovy polohy se záklonem hlavy, uvolnit dýchací cesty a v případě potřeby zahájit kardiopulmonální resuscitaci podle algoritmů doporučených postupů základní resuscitace.

Lékařská péče na místě

V léčbě anafylaxe doporučujeme postupovat podle algoritmu České resuscitační rady pro anafylaxi. Seznam nežádoucích účinků dle SÚKL, včetně jejich projevů, najdete níže, v Souvisejicích odkazech.