Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Specifické situace při očkováníInterval mezi dávkami u dvoudávkových vakcín

Interval mezi první a druhou dávkou očkovací látky Comirnaty společností Pfizer/BioNTech je 21 až 23 dnů (Do 14.7. platil interval mezi dávkami 38 - 42 dní. Rezervace udělané v této době platí s původním rozestupem dávek.). U vakcíny Spikevax od společnosti Moderna je interval mezi podáním první a druhé dávky 25 až 35 dnů. U očkovací látky Vaxzevria od společnosti AstraZeneca je interval mezi podáním první a druhé dávky 84 až 91 dnů. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP upozorňuje, že pozdní aplikace druhé dávky vakcíny vede k pozdnímu dosažení maximální účinnosti vakcinace. Při chybné aplikaci po kratším intervalu se dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP chybně podaná dávka očkovací látky neopakuje.

Na ockoreport.uzis.cz u každého OČM naleznete informace o tom, jak přesunout nevyhovující termín očkování na konkrétním očkovacím místě.

Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti

Od pátku 25. června Ministerstvo zdravotnictví ruší 90denní lhůtu, po kterou si lidé po prodělání onemocnění covid-19 prozatím nemohli rezervovat termín očkování. Protilátky získané proděláním onemocnění nejsou kontraindikací k očkování. Cílem je urychlit očkování i u této nemalé skupiny obyvatel, a to i s ohledem na výskyt mutací. 

V praxi to pro osoby, které v uplynulých 90 dnech prodělaly covid-19, znamená, že se po skončení izolace mohou registrovat a následně po obdržení SMS s PIN 2 mohou provést rezervaci termínu. Doposud tito lidé mohli v období 90 dní od posledního pozitivního PCR testu provést pouze první krok, provedení rezervace termínu jim byla systémem umožněna až po třech měsících.

Více v Tiskové zprávě MZČR.

Kontakt s osobou prodělávající onemocnění covid-19

Dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP lze u osob v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivní osobou očkování zahájit bezprostředně po ukončení karantény.

Léčba covid-19 monoklonálními protilátkami nebo rekonvalescentní plazmou

V současné době neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti nemoci covid-19 u osob, které dostaly v rámci léčby monoklonální protilátky nebo rekonvalescentní plazmu. Na základě odhadovaného poločasu těchto přípravků a výše uvedených poznatků o trvání ochrany, které naznačují, že reinfekce je neobvyklá během 3 až 6 měsíců po předchozí infekci, je Českou vakcinologickou společností ČLS JEP doporučeno očkování odložit o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek nebo rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou.

Zaměnitelnost vakcín od různých výrobců

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP upozorňuje, že případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku. Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné. V případě chybné aplikace druhé dávky od jiného výrobce se nicméně dle České vakcinologické společnosti ČLS JEP tato dávka rovněž počítá a další dávka není indikována.

Simultánní aplikace jiných očkovacích látek

Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti očkování proti nemoci covid-19 při simultánní aplikaci jiné očkovací látky Česká vakcinologická společnost ČLS JEP nedoporučuje simultánně aplikovat žádné jiné očkovací látky. Aplikace jiné očkovací látky (živé atenuované i neživé) se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace dávky očkovací látky proti nemoci covid-19. V případě, že dojde k neúmyslnému podání jiné očkovací látky v tomto období 14 dnů, není nicméně nutné opakovat dávku žádné z očkovacích látek.

Přeočkování proti nemoci covid-19

Potřeba přeočkování po dvoudávkovém schématu mRNA vakcín dosud nebyla stanovena. Podobně dosud nebyla stanovena doba přetrvávání ochrany proti onemocnění covid-19. Proto v současné době Česká vakcinologická společnost ČLS JEP nedoporučuje žádné další přeočkování po aplikaci dvou dávek.

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami ze dne 31. 1. 2021.


Související opatření