Přejít k hlavnímu obsahu

Víme, jaké nežádoucí účinky vakcína má?Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují v tzv. systému farmakovigilance, jak během klinického hodnocení, tak i v postlicenční fázi. Je možno jasně dokumentovat jaké konkrétní problémy se mohou vyskytnout u konkrétní vakcíny.

Pfizer

Společnost Pfizer zahájila v červenci klinické hodnocení fáze III. V dřívějších studiích se u některých pacientů vyskytly běžné nežádoucí účinky, jako je bolest v místě vpichu, vyrážka, bolesti hlavy, bolest svalů, nevolnost a horečky. Tyto účinky obvykle ustoupily do dvou dnů. Zpráva FDA zveřejněná v prosinci uvedla, že nejčastějšími reakcemi byly reakce v místě vpichu (84,1%), únava (62,9%), bolest hlavy (55,1%), bolest svalů (38,3%), zimnice (31,9%), bolest kloubů (23,6%) , horečka (14,2%). FDA uvedla, že u čtyř pacientů, kteří dostali vakcínu, se vyskytla obrna lícního nervu.

Moderna

V klinické studii fáze III, zahájené také v červenci společností Moderna, byly monitorovány výskyty nežádoucích reakcí. V dřívějších studiích zaznamenala téměř polovina pacientů běžné nežádoucí účinky, jako je bolest v místě vpichu, vyrážka, bolesti hlavy, bolest svalů, nevolnost a horečky po druhé injekci. Tyto účinky obvykle ustoupily do dvou dnů. Ve zprávě FDA zveřejněné v prosinci byly nejčastějšími vedlejšími účinky bolest v místě vpichu (91,6% pacientů), únava (68,5%), bolest hlavy (63,0%), bolest svalů (59,6%), bolest kloubů (44,8%) a zimnice (43,4%). U tří pacientů došlo k obrně lícního nervu, náhlému a obvykle dočasnému oslabení nebo ochrnutí obličejových svalů. U několika pacientů s výplněmi obličeje došlo po podání vakcíny k otokům. Byli léčeni antihistaminiky a steroidy.

Dvacet devět lidí v USA mělo anafylaktické reakce buď na vakcínu Pfizer, nebo Moderna (například v Izraeli se vyskytla anafylaktická reakce přibližně ve 2 případech na milion vyočkovaných dávek.) Většina z nich byla léčena epinefrinem (lék v EpiPens) a žádný z nich nezemřel. Od této chvíle CDC doporučuje opatrnost u pacientů, kteří mají v anamnéze anafylaktické reakce na jakékoli očkování, ale mohou být nadále očkováni, pokud budou dodržovat preventivní opatření. Pacienti jsou nyní sledováni po dobu 15-30 minut po podání vakcíny, aby bylo možné pozorovat příznaky anafylaxe.

Společnost Moderna oznámila, že zahájí testování své vakcíny u dětí a dospívajících, o nichž se domnívají, že mohou mít silnější imunitní odpovědi, což povede k intenzivnějším vedlejším účinkům, jako jsou horečky a bolesti.

Původní autor textu: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Shrnutí v 15 sekundách můžete vidět na kanále  Youtube