Přejít k hlavnímu obsahu
Od 27. 7. od 21 hod. do 28. 7. do 02 hod. dojde k plánovanému výpadku systému Reservatic (rezervace na očkování).

Kompenzace


1. Kombinace dotačních programů pro konkrétní subjekty

Obecný přehled v jednotlivých programech pro podnikatele. Víte v jakých programech můžete žádat, když jste např. OSVČ se zaměstnanci?

AGRICOVID Potravinářství II

MZe vyhlásilo 2. výzvu pro podporu podnikatelským subjektům působícím v oblasti výroby potravin.

Antivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantény

Program je určen zaměstnavatelů, jejichž provoz byl kvůli pandemii uzavřen, nebo jim podnikání ovlivnilo zaslání jejich zaměstnanců do karantény či izolace.

COVID – Kultura pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek

Dotace pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek pro rok 2020.

COVID – Nepokryté náklady

Program je určen pro subjekty, jejichž podnikání bylo omezeno opatřeními v rámci boje proti covidu-19.

COVID Záruka CK

Českomoravská záruční banka poskytne záruky cestovním kancelářím a cestovním agenturám.

COVID-BUS linka II

Podpora je určena pro provozovatele vnitrostátních a mezinárodních veřejných linek a autobusové dopravy, provozujících veřejné komerční autobusové linky.

Mimořádná dotace 2021 – dětské skupiny

Žádosti je možné podávat do 31. 7. 2021.

Nový kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o.

V novém kompenzačním bonusu je širší okruh potencionálních žadatelů, žádosti začaly být přijímány od 1. února 2021.

Odložení EET

Odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023.

Velký liberační daňový balíček

Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána a další.

Vylité pivo trvale osvobozeno od daně

Nespotřebované pivo v režimu podmíněného osvobození od daně už natrvalo.

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (od Českomoravské záruční a rozvojové banky)

Podpora prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců.

Záruka COVID PLUS pro velké exportéry (program Exportní garanční a pojišťovací společnosti)

Pravidla a podmínky programu Covid Plus pro velké exportní podniky.

Záruka COVID Sport

Program pro podnikatele podnikající ve sportovním odvětví.