moneyKompenzace


Antivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantény

Podmínky a pravidla programu Antivirus A a Antivirus A Plus.

Antivirus B – související hospodářské potíže

Podmínky a pravidla programu Antivirus B.

Antivirus C - promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Podmínky a pravidla programu Antivirus C.

COVID-Cestovní ruch

Podpora cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců.

COVID-Kultura II

Jednorázový příspěvek 60 000 Kč pro OSVČ v oblasti kultury a kompenzace vynaložených nákladů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce.

COVID-Nájemné II

Podmíky a pravidla programu COVID-Nájemné II.

COVID-Sport II

Podmínky a pravidla prgramu COVID-Sport II.

Hmotná nouze

Podmínky a pravidla dávek v hmotné nouze.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Podmínky a pravidla Kompenzačního bonusu.

Nájemné - příspěvky

Pokud v důsledku epidemie koronaviru nemáte dostatek příjmů na současné bydlení, můžete požádat o Příspěvek na bydlení.

Nemožnost splácet úvěr či hypotéku - kompenzace

Nemožnost splácet úvěr či hypotéku kvůli nemoci covid-19.

Odložení EET

Odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023.

Ošetřovné pro OSVČ II

Podmínky a pravidla programu Ošetřovné pro OSVČ II.

Ošetřovné pro zaměstnance včetně DPP/ DPČ

Podmínky a pravidla Ošetřovného pro zaměstnance včetně DPP/ DPČ.

Připravuje se: Vylité pivo trvale osvobozeno od daně

Ukončený program: COVID-Bus

Podpora určená podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě.

Velký liberační daňový balíček

Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána a další.

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (od Českomoravské záruční a rozvojové banky)

Podpora prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců.

Záruka COVID PLUS pro velké exportéry (program Exportní garanční a pojišťovací společnosti)

Pravidla a podmínky programu Covid Plus pro velké exportní podniky.