Přejít k hlavnímu obsahu

AGRICOVID Potravinářství II2. výzva byla vyhlášena 10. března. 

O podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Podmínky

Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. 

  • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
  • Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Modulu pro Žadatele od 15. března do 30.dubna 2021.

Způsob podání žádosti

Pro úspěšné odeslání žádosti je potřeba mít založený uživatelský účet k portálu eAGRI. K zaslání žádosti dostačuje úroveň přístupu "omezený registrovaný přístup". Přihlásit se a odeslat žádost lze i pomocí datové schránky.

Text Zásad včetně návodu na podání žádosti o podporu z tohoto dotačního programu naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství a to včetně změn od 11. ledna 2021.