money AGRICOVID Potravinářství IIDne 1. února 2021 oznámilo Ministerstvo zemědělství, že vyhlásí 2. výzvu 

O podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Podmínky

Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. 

  • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
  • Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Modulu pro Žadatele od 15. března. Podmínkou je, aby pravidla do té doby notifikovala Evropská komise.

Způsob podání žádosti

Pro úspěšné odeslání žádosti je potřeba mít založený uživatelský účet k portálu eAGRI. K zaslání žádosti dostačuje úroveň přístupu "omezený registrovaný přístup". Přihlásit se a odeslat žádost lze i pomocí datové schránky.

Text Zásad včetně návodu na podání žádosti o podporu z tohoto dotačního programu naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství a to včetně změn od 11. ledna 2021.