Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyAntivirus B – související hospodářské potížeAntivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.

Účel/podmínky pro čerpání: Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Maximální částka podpory: 60% vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Rozhodné období: 12. 3. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: od 6. 4. 2020 - 28. 2. 2021

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

Program Antivirus v jednotlivých stupních PES

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete přehled který Vám napoví, jaké podniky mohou v různých stupních PES o příspěvek žádat.

 

Více informací naleznete zde.

Pokud máte akutní právní problém, můžete se obrátit na bezplatnou telefonickou konzultaci na této webové stránce.