Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyAntivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantényPlatnost

Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020.

Program Antivirus v jednotlivých stupních PES

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete přehled který Vám napoví, jaké podniky mohou v různých stupních PES o příspěvek žádat.

1) Antivirus A:

Komu je podpora určena: Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Účel/podmínky pro čerpání: Uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí. Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů), maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Rozhodné období: 12. 3. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020 - 28. 2. 2021

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

2) Antivirus A Plus:

Komu je podpora určena: Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Účel/podmínky pro čerpání: Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly, tj. jen v tom rozsahu v jakém byla příslušná činnost restriktivními opatřeními omezena či zakázána.

Maximální částka podpory: 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000,- Kč.

Rozhodné období: 1. 10. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: 

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

Pokud máte akutní právní problém, můžete se obrátit na bezplatnou telefonickou konzultaci na této webové stránce.

Program Antivirus v jednotlivých stupních PES

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete přehled který Vám napoví, jaké podniky mohou v různých stupních PES o příspěvek žádat.