Přejít k hlavnímu obsahu

Antivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantényAKTUÁLNĚ: Vláda dne 28. 6. rozhodla prodloužení Antiviru A do konce října. Více informací najdete na v Tiskové zprávě MPSV.

 

1) Antivirus A:

Komu je podpora určena: Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Účel/podmínky pro čerpání: Uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí. Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů), maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Příjem žádostí: do 30. 6.

Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v Tiskové zprávě MPSV.

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

2)Ukončený program: Antivirus A Plus:

Komu je podpora určena: Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Účel/podmínky pro čerpání: Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly, tj. jen v tom rozsahu v jakém byla příslušná činnost restriktivními opatřeními omezena či zakázána.

Maximální částka podpory: 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000,- Kč.

Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v Tiskové zprávě MPSV.

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

Program Antivirus v jednotlivých stupních PES

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete přehled který Vám napoví, jaké podniky mohou v různých stupních PES o příspěvek žádat.