Přejít k hlavnímu obsahu

Antivirus A – příjem žádostí byl ukončenKomu je podpora určena

Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. 

Maximální částka podpory

Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek

  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

Příjem žádostí

Do 28. 2. 2022.

Způsob podání žádosti

Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů.

Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci (odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně vyzve k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce. 

Více informací najdete na webu MPSV

PODAT ŽÁDOST NA MPSV