Přejít k hlavnímu obsahu

COVID 2022 – Sektorová podporaTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

30. března: MPO vyhlásilo Výzvu.

Účel/podmínky pro čerpání

Podpora je určena fyzické osobě, nebo právnické osobě zřízené podle soukromého práva vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. A to těm osobám, na jejichž podnikatelskou činnost negativně dopadla protipandemická opatření z konce roku 2021. Do Výzvy byly také promítnuty restrikce, které uvalila EU na Ruskou Federaci a Bělorusko v důsledku jejich agrese a invaze na Ukrajinu.

Oprávněným žadatelem je podnikatelský subjekt ve výše uvedených segmentech podnikání, kterému v důsledku pandemie onemocnění covid-19 poklesly tržby za srovnávané (rozhodné) období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.

Pro koho je podpora určena

Výzva je určena:

a) poskytovatelům stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře,

b) dále podnikatelům jejichž činností je pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Jaká je maximální částka podpory

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období podle bodu 2.3 Výzvy. Přičemž maximální uznatelný úvazek na jednoho zaměstnance je 1,0 (tzn. 40 hodin týdně).

Příjem žádosti

Žádosti je možné podávat od 5. 4. 2022 od 9:00 hod. do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodné období

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Před podáním žádosti si prostudujte kompletní podmínky a znění Výzvy na webu MPO.