Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Adventní trhyAKTUÁLNĚ: 21. února 2022 MPO oznámilo vyhlášení Výzvy.

Účel/podmínky pro čerpání

  • ​​​​Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis,
  • podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům.

1. Podpora trhovcům

  • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den,
  • v případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den,
  • v případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den.

2. Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021.

Jaká je maximální částka podpory

 330 tis. Kč pro trhovce a 5 mil. Kč pro organizátora trhů. Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč.

Příjem žádosti

Od 1. března v 9:00 do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

Rozhodné období

Pro adventní trhovce jde o období od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 a pro organizátory zrušených adventních trhů od 1. ledna 2021 do 31. prosinec 2021.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Před podáním žádosti si prostudujte kompletní znění Výzvy a Přílohy programu na webu MPO.