Přejít k hlavnímu obsahu

COVID - BUS IIIAKTUÁLNĚ: 21. 2. 2022 Ministerstvo dopravy zveřejnilo podrobné informace a Výzvu k programu.

Pro koho je podpora určena

Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Alokace programu je 400 mil. Kč, pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí roku 2022.

Období, za které bude podpora poskytována

Od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Maximální výše podpory

Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 milionu Kč, výše podpory bude i nadále odvozena od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí + vyšší pořizovací cena autobusu). Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. 

Příjem žádostí

Bude zahájen v pondělí 28. února v 00:00 a pomoc bude vyhodnocena i proplacena ještě v prvním pololetí roku 2022. Žádosti bude možné posílat do 31. března 23:59, k proplacení pak dojde nejpozději 30. června 2022. Schválené parametry podpory a realizace programu je podmíněna schválením státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně. 
Lhůta vyhlášení výzvy: 10:00 21. února – 23:59 31. března 2022.
Vyplácení podpory: od dubna 2022 (kvůli rozpočtovému provizoriu)

Způsob podání žádosti

Datovou schránkou, nebo poštou, dle instrukcí na webu Ministerstva dopravy.

 

Většina firem provozuje jeden až tři autobusy (výjimečně více), které jsou pořizovány zejména na leasing. Jedná se navíc o sektor s velmi nízkou marží. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že úvěrování podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě je extrémně složité, mnohdy vázané na osobní majetek podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti, včetně vzoru žádosti, Výzvy budou atd. jsou zveřejněny na webu Ministerstva dopravy.