moneyCOVID kalkulačkaCOVID kalkulačku připravilo MPO a vypočítává podporu podnikatelů z dotačních programů státu.

A to tak, aby si bylo možné vypočítat celkové měsíční dotace za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno. Lze do ní tedy zadávat kompenzace s více programů. Slouží k tomu, aby podnikatelům usnadnila orientaci v tom, na jakou celkovou výši kompenzací mají nárok.

Výpočet v kalkulačce si může každý sám pro sebe provést online.


Související odkazy a zdroje