Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Kultura pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památekÚčel/podmínky pro čerpání: 

O podporu mohou ve 4. výzvě žádat podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění)

 • individuální umělci,
 • subjekty:
  • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů,
  • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek,
  • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření     hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností),
  • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu),
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry,
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
  • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program,
  • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce,
  • divadla,
 • nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

Maximální částka podpory: Ve výzvě 4 pro podnikatelské subjekty je maximální výše dotace 5 mil. Kč. Záleží také na to, zda žadatel v rámci 4. výzvy provedl nějakou žádost v rámci předchozích výzev. Podrobnosti o tom najdete na webu MPO.

Rozhodné období: dle konkrétní Výzvy, 29. 7. zveřejnilo MPO již 4. výzvu, pro tu je rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021.

Příjem žádosti: Žádosti podnikatelských subjektů ve výzvě č. 4 je možné podávat od úterý 3. srpna 2021 od 9:00 hodin do středy 22. září 2021 do 23:59 hodin.

Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Před podáním žádosti si, prosím, projděte podrobné materiály vydané MPO a MK. Zjistíte, jaké přesné podmínky musí žadatel splnit a kam se případně obrátit s dotazy. 

Na podporu (dotaci) není právní nárok.