Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Kultura pro podnikající subjektyProgram má za cíl podpořit pořadatele živých kulturních akcí, protože je nejde z epidemiologických důvodů pořádat.

Účel/podmínky pro čerpání: Žádat mohou podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti živého (scénického) umění. 

Jít může o:

1. individuální umělce,

2. podnikatelské subjekty:

  • pořadatele hudebních produkcí a festivalů,
  • pořadatele výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek,
  • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie
  • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti 
  • umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry,
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu,
  • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program,
  • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce,
  • divadla

3. ticketingové společnosti,

4. kolektivní správci,

5. nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).

Maximální částka podpory: max. 10 mil. Kč pro jeden subjekt.

Rozhodné období: u jednotlivých subjektů se liší, jsou vždy 3, konkrétně platné období pro vás najdete ve Výzvě.

Příjem žádosti: od 21. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Před podáním žádosti si, prosím, projděte podrobné materiály vydané MPO a MK. Zjistíte, jaké přesné podmínky musí žadatel splnit a kam se případně obrátit s dotazy. 

Na podporu (dotaci) není právní nárok.