Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Nepokryté nákladyAKTUÁLNĚ (10. 6.): Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. výzvu, žádosti je možné podávat do 13. září.

1. výzva v rámci programu byla zveřejněna 1. dubna 2021. 2. výzva pak 10. června.

Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradil dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy za Rozhodné období v oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Od této ztráty se budou odečítat již poskytnuté dotace (např. Antivirus). 

Žadatelé jsou povinni přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory notifikované dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise na způsobilé výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1. Dočasného rámce, je povinen ji také přiznat. 

1. výzva: Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

2. výzva: Srovnávacím období je stejné období roku 2019 (tedy buď duben 2019 nebo duben až květen 2019).

Program pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. 

Jaká je maximální částka podpory: 

1. výzva: Limit 40 milionů korun na žadatele.

2. výzva: 15 mil. Kč na jednoho žadatele za rozhodné období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021.

Rozhodné období:

1. výzva: 1. ledna - 31. března 2021

2. výzva: 1. duben 2021 - 31. květen 2021. Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Příjem žádosti: 

1. výzva: 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

2. výzva: od 28. června 2021 od 9:00 hodin do 13. září 2021

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Před podáním žádosti si podrobně prostudujte informace a podklady na webu MPO. Najdete tam veškeré přílohy, doplňující tabulky pro daňovou evidenci apod.

 

COVID - Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID - 2021. Ten byla ale ukončen na začátku května, protože maloobchod a služby již nejsou zavřené. Podpora přiznaná v rámci druhé výzvy programu COVID – Nepokryté náklady je s podporou z programu COVID 2021 kombinovatelná.

MPO připravilo letáky, kde oba nové programy představuje. Jeden oba programy v kostce srovnává a druhý vám o nich přináší podrobnější informace.