Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Nepokryté náklady1. výzva v rámci programu byla zveřejněna 1. dubna 2021. Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Od této ztráty se budou odečítat již poskytnuté dotace (např. Antivirus). Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Program pomůžeme s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

Jaká je maximální částka podpory: limit 40 milionů korun na žadatele.

Rozhodné období: 1. ledna - 31. března 2021

Příjem žádosti: od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Před podáním žádosti si podrobně prostudujte informace a podklady na webu MPO.

 

COVID - Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID - 2021. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně je výhodnější.

MPO připravilo letáky, kde oba nové programy představuje. Jeden oba programy v kostce srovnává a druhý vám o nich přináší podrobnější informace.