Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podporaTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

25. března 2022: MPO vyhlásilo Výzvu.

Účel/podmínky pro čerpání

Podpora je určena fyzické osobě, nebo právnické osobě zřízené podle soukromého práva vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. A to těm osobám, na jejichž podnikatelskou činnost negativně dopadla protipandemická opatření z konce roku 2021.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

Obrat z Podporované podnikatelské činnosti v roce 2019 (nebo 2018) činil více než 50 % z celkového obratu z podnikatelské činnosti.

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 došlo v rámci podnikatelské činnosti k poklesu obratu za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období (viz bod 3.3 Výzvy) alespoň o 50 %.

Žadatel musí prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus, Kompenzační bonus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

Pro koho je podpora určena

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 6 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Jaká je maximální částka podpory

Výše podpory pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 činí 50 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období maximálně do výše 1,5 mil. Kč. Pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Příjem žádosti

Žádosti je možné podávat od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodné období

  • pro poskytovatele stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře je to od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021,
  • pro pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb je to od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Před podáním žádosti si prostudujte kompletní podmínky a znění Výzvy na webu MPO.