Přejít k hlavnímu obsahu

COVID Záruka CK - příjem žádostí ukončenTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

18. ledna 2021 představil ministr průmyslu a obchodu nový program. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Záruční schéma v programu COVID Záruka CK MPO projednalo za účasti Ministerstva pro místní rozvoj a NRB mj. s Asociací českých cestovních kanceláří a agentur, Českou unie cestovního ruchu a Českou asociací pojišťoven.

Více informací níže a jakmile budou k programu informace nové, doplníme je zde.

Účel/podmínky pro čerpání: 

  • způsobilý žadatel: cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. a také cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 3. 2020
  • způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy

Maximální částka podpory:  Až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

Způsob podání žádosti: Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Součástí žádosti bude i pojistná smlouva. Pokud máte o COVID Záruku CK zájem, doporučujeme Vám záležitost nejprve projednat se svou pojišťovnou a zjistit, co Vaše pojistná smlouva umožňuje.