Přejít k hlavnímu obsahu

Dotační program na podporu mimořádného ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péčeProgram je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Oprávněným žadatelem je: 

  • poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
  • kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a zároveň mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou nebo které provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková péče.

Maximální výše podpory: 

Příjem žádostí: od 9. března do 9. dubna

Způsob podání žádosti: pouze Datovou schránkou.

  • ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd
  • Identifikační číslo organizace: 00024341

Žadatel uvede jako věc podání „Žádost o dotaci COVID – lůžková péče 2“. Žádost musí být podána ve dvou formátech:

  • Žádost obsahující povinné přílohy včetně elektronického podpisu. Žádost musí být elektronicky podepsána všemi osobami, které právnickou osobu společně zastupují způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku či podle zákona v případě územních samosprávných celků, nebo všemi osobami, které právnickou osobu společně zastupují na základě plné moci k zastupování právnické osoby ve všech právních jednáních.
  • Žádost v editovatelné podobě ve formátu xls/xlsx.