Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyKompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v rámci.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

Vedle přímo zasažených provozovatelů barů, restaurací či fitness center je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

Dohodáři: Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně.

Platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Více informací na stránkách Finanční správy.

Rozhodné období:

 

  • prvního bonusového období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020,
  • druhého bonusového období od 5. 11. do 21. 11. 2020,
  • třetího bonusového období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020, 
  • čtvrtého bonusového období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020,
  •  pátého bonusového období od 25.12.2020 do 23.1.2021.

Příjem žádostí:

  • do 5. 1. 2021 za první bonusové období
  • do 22. 1. 2021 za druhé bonusové období
  • do 15. 2. za třetí bonusové období
  • do 25. 2. 2021 za čtvrté bonusové období
  • do 24. 3. 2021 za páté bonusové období

Maximální částka podpory: Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den (v rámci jednotlivých bonusových období) uvedený v žádosti o kompenzační bonus, za který vznikl žadateli o kompenzační bonus nárok na kompenzační bonus.

Způsob podání žádosti: On-line podání žádosti přes webovou aplikaci/stránku (viz níže), dále je možnosti si stáhnout formulář pro tisk a poslat prostřednictvím datové schránky, osobně na finančním úřadě, ale také e-mailem. Využít lze i možnosti podání žádosti písemně a odeslat ji poštou.

CHCI PODAT ŽÁDOST

Více podrobností o žádosti naleznete na stránkách Finanční správy.

Pokud máte akutní právní problém, můžete se obrátit na bezplatnou telefonickou konzultaci na této webové stránce.