moneyKrizové ošetřovnéNárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let),
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. Nárok mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Účel/podmínky pro čerpání: Nárok na ošetřovné vzniká po dobu uzavření škol, tj. od 21. 12. 2020 do 22. 1. 2021 v jednotlivých dnech následovně. Z důvodu omezení provozu škol:

  • v období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 není nárok na poskytování (výplatu) ošetřovného, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dny vánočních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen,
  • v období od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let (posuzuje se ke dni 21. 12. 2020 u prvního ošetřujícího) nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.

Jaká je maximální částka podpory: Ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.

Rozhodné období: 23. 12. 2020 - 22. 1. 2021

Příjem žádosti: Podle schválené právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření.

Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ.

Podrobnější informace, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete na webu MPSV.