Přejít k hlavnímu obsahu

Nový kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o.Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Podmínky čerpání dle druhu subjektu: Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele. Toto je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti. Test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.  V případě, že se jedná o omezení činnosti v důsledku nařízené karantény nebo izolace, považuje se činnost za významně dotčenou automaticky z tohoto důvodu a test poklesu příjmů se tedy neprovádí. Subjekt, který žádá o kompenzační bonus výhradně z důvodu nařízené karantény nebo izolace musí být nemocensky pojištěn. Dále je podmínkou, aby z významně dotčených činností bezprostředně pocházela ve srovnávacím nebo rozhodném období převažující část příjmů žadatele (zohledňují se pouze příjmy dle § 6, 7, a 9 zákona o daních z příjmů, tedy příjmy ze zaměstnání, podnikání a nájmu).Zde jsou konkrétní podmínky podle subjektu:

Bonusová období jsou:

  • prvním bonusovým obdobím je období od 1. února 2021 do 28. února 2021,
  • druhým bonusovým obdobím je období od 1. března 2021 do 31. března 2021,
  • třetím bonusovým obdobím je období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Příjem žádostí:

  • do 3. května 2021 za první bonusové období,
  • do 1. června 2021 za druhé bonusové období,
  • do 1. července 2021 za třetí bonusové období.

Maximální částka podpory: Výše kompenzačního bonusu činí v případě OSVČ a společníka s.r.o. až 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Výše kompenzačního bonusu však nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období (typicky důchodci, studenti či osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si podnikatelskou činností pouze přivydělávají).

V případě OSVČ či společníků, kterým je kompenzační bonus poskytován pouze z důvodu nařízené karantény či izolace, je výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

V případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Způsob podání žádosti: On-line vytvoření žádosti přes webovou aplikaci/stránku (viz níže), dále je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu (www.mojedane.cz), ale také e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo ji odeslat poštou.

CHCI PODAT ŽÁDOST

Více podrobností o žádosti naleznete na stránkách Finanční správy- Pokyny k vyplnění žádostí dle jednotlivých období, Žádosti k tisku dle jednotlivých období, Dotazy a odpovědi.

Pokud máte akutní právní problém, můžete se obrátit na bezplatnou telefonickou konzultaci na této webové stránce.

Na základě zákona č. 82/2021  bylo umožněno lidem v úpadku, dobrovolníkům v pečovatelských službách a pěstounům žádat i o podzimní kompenzační bonus. Rozdíl od podzimního kompenzačního bonusu je tedy již pouze v tom, že o nový kompenzační bonus pro rok 2021 mohou navíc při splnění všech zákonem stanovených podmínek žádat OSVČ nebo společníci s.r.o., kterým byla nařízena karanténa nebo izolace.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A OTÁZKY:

Co je srovnávací období?

Setkáte se s ním při vyplňování žádosti a v případě, že splňujete podmínku významně dotčené činnosti dle § 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu.

  • pro 1. bonusové období (únor 2021) je standardně srovnávacím obdobím listopad 2018 - leden 2019 nebo listopad 2019 - leden 2020,
  • pro 2. bonusové období (březen 2021) je standardně srovnávacím obdobím prosinec 2018 - únor 2019 nebo prosinec 2019 - únor 2020,
  • pro 3. bonusové období (duben 2021) je standardně srovnávacím obdobím leden 2019 - březen 2019 nebo leden 2020 - březen 2020.

Kde seženu „potvrzení“ doručení žádosti pokud ji vytištěnou a podepsanou odešlou e-mailem?

Tato „potvrzení“ technické prostředky Finanční správy neumožňují (přijetí podání e-mailem je umožněno pouze u kompenzačního bonusu). Nabízí možnost odeslání prostřednictvím Online finančního úřadu (potřebovat budete např. Datovou schránku, nebo eIdentitu), který by spuštěn 28. února 2021. Odeslání i přijetí žádosti je zobrazeno „on-line“ v případě odeslání prostřednictvím DIS+ (daňová informační schránka) – její aktivace nezakládá žádné povinnosti (na rozdíl od Datové schránky).