Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyOšetřovné pro zaměstnance včetně DPP/ DPČOšetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku.

Platnost

Žádosti se podávají za předchozí měsíc (od 5. října 2020). Žádosti můžete podávat od 2. listopadu 2020. Bude-li uzavření pokračovat i v měsíci listopadu, budete podávat novou žádost na měsíc listopad.

Pravidla programu

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (vč. DPP/DPČ, pokud bylo z dohody v měsíci nároku nebo v předcházejících 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  1. Dítě mladší 10 let (v době nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let).
  2. Nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.).
  3. Osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  4. Děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky.

Peníze žadatel dostane zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Výplata je prováděna na stejný účet jako výplata mzdy, případně poštovní poukázkou při výplatě mzdy v hotovosti.

Nárok na ošetřovné platí po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

Jak vyplnit žádost o ošetřovné za měsíc prosinec?

Při vyplňování žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části Záznamy zaměstnavatele uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 31. 12. 2020.

Jak bude postupovat zaměstnavatel v období od 21. 12. 2020?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní část Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). Spolu se žádostí zašle zaměstnavatel rovněž Přílohu k žádosti o dávku, kde je třeba při určení rozhodného období zohlednit, že k uzavření školy došlo od 21. 12. 2020. Nejčastěji tedy bude rozhodné období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. To platí i v případě, že zaměstnanec začne pečovat o dítě až od 4. 1. 2021. Pečoval-li zaměstnanec ve dnech 21. a 22. 12. 2020 a bude pečovat znovu od 4. 1. 2021, zasílá zaměstnavatel pouze jednu Přílohu k žádosti o dávku. Jde o jeden případ od 21. 12. 2020.

Podání žádosti

Žádost můžete vyplnit on-line.

Více informací o programu a informace o tom, jak žádost vyplnit.

Podrobně má informace na svých webových stránkách zpracovány také Česká správa sociálního zabezpečení.