Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: AGRICOVID PotravinářstvíUKONČENÁ VÝZVA

Dne 11. ledna 2021 byl příjem žádostí prodloužen do 31. ledna 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato podmínka splněna ke dni podání žádosti.

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Podmínky

Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020

  • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.
  • Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Modulu pro Žadatele od 1. prosince 2020 do 31. ledna 2021.

Způsob podání žádosti

Pro úspěšné odeslání žádosti je potřeba mít založený uživatelský účet k portálu eAGRI. K zaslání žádosti dostačuje úroveň přístupu "omezený registrovaný přístup". Přihlásit se a odeslat žádost lze i pomocí datové schránky.