Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID – Cestovní kanceláře IIÚčel/podmínky pro čerpání: Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky pandemie covidu-19. Je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora je určena pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč.

Jaká je maximální částka podpory: Přibližná alokace výzvy činí 75 000 000 Kč. Dotace je vypočítaná z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020.

Platnost výzvy: 1. 4. 2021 – 7. 5. 2021

Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 4. 1. 2021

Příjem žádosti: 8. 4. 2021 od 12:00 - 7. 5. 2021 do 12:00

Způsob podání žádosti: Elektronický formulář Žádosti bude zpřístupněn dne 8. 4. 2021 od 12 hod. do 7. 5. 2021 do 12 hod. na http://www3.mmr.cz/zad.

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid.kancelare@mmr.cz. 

Podrobné informace a materiály k prostudování před podáním žádosti najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.