Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID-Cestovní ruchPodporu cestovního ruchu zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a je poskytována ve třech kategoriích.

Podpora cestovních kanceláří

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Účel/podmínky pro čerpání: Dotace slouží na provoz a/nebo úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru.

Maximální částka podpory: Výše podpory činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020.

Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2020

Příjem žádosti: 11. 11. 2020 - 29. 1. 2021

Způsob podání žádosti: On-line prostřednictvím internetové aplikace

Více informací najdete na webu MPMR

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na: covid.kancelare@mmr.cz

Ministerstvo pro pístní rozvoj se chystá v první polovině února spustit novou výzvu, pro velké cestovní kanceláře (8 největších v ČR). Budeme vás informovat, až se o programu bude vědět víc. Zatím známé informace najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Podpora cestovních agentur

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Účel/podmínky pro čerpání: Zrušené zájezdy s termínem zahájení zájezdu v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 a zdůraznění odlišného rozhodného období v případě zrušených lázeňských pobytů, které nemohly být realizovány v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.

Jaká je maximální částka podpory: Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace bude počítána za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, bude se dotace týkat jen těch, které nemohly být realizovány z důvodu zákazu nebo omezení dle krizového opatření vlády České republiky nebo opatření Ministerstva zdravotnictví v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020.

Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. Spojení obou podpor není možné.

Rozhodné období: 20. 2. 2020 - 10. 10. 2021

Příjem žádosti: 11. 11. 2020 - 29. 1. 2021

Způsob podání žádosti: On-line prostřednictvím internetové aplikace

Více informací najdete na webu MPMR

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na: covid.agentury@mmr.cz

Podpora průvodců

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu.

Účel/podmínky pro čerpání: Průvodce může požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že:

  1. poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin, což poskytovateli dotace prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021, nebo
  2. absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace příslušným dokladem (osvědčením apod.) nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování dalšího vzdělávání či rekvalifikačního kurzu se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění této podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období. Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

Jaká je maximální částka podpory: 50 000 Kč při splnění podmínek. Jinak 40 000 Kč.

Rozhodné období: 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020

Příjem žádosti: 11. 11. 2020 - 29. 1. 2021

Způsob podání žádosti:  On-line prostřednictvím internetové aplikace

Více informací najdete na webu MPMR

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na: covid.pruvodci@mmr.cz