Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID – KULTURA / AUDIOVIZEMinisterstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlásilo v rámci programu COVID- Kultura výzvu COVID– KULTURA / AUDIOVIZE. 

Výzva je určena pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce. A rovněž také právnické osoby- provozovatele kin, produkční společnosti a distribuční společnosti. 

Dotaci nepůjde kombinovat s předchozími výzvami z programu COVID-Kultura, ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ. Bude ji možné kombinovat s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Účel/podmínky pro čerpání: O podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií. Kromě obecných pravidel, například žadatel musí být daňovým plátcem v České republice, jsou u každé kategorie nastaveny konkrétní podmínky, za kterou lze o podporu žádat. 

Maximální částka podpory: Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 tisíc Kč, právnické osoby budou moct dostat kompenzaci max. 5 milionů Kč.

Rozhodné období: Pro fyzické osoby je to od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020. Pro právnické osoby pak od 1. 10. 2019 do 31.12. 2020.

Příjem žádosti: od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021

Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Před podáním žádosti si, prosím, projděte podrobné materiály vydané MPO a MK. 

Pro dotazy lze využít speciální e-mailovou adresu: covidaudiovize@fondkinematografie.cz, případně celostátní informační linku MPO pro firmy a OSVČ na telefonním čísle 1212.

Na podporu (dotaci) není právní nárok, poskytována bude od vyhlášení výzvy, nejpozději však do 31. 12. 2021.