Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID-Kultura IIVýzva již byla ukončena, podávání žádostí bylo možné do 22. prosince 2020. 

1) Jednorázový příspěvek 60 000 Kč pro OSVČ v oblasti kultury

Platnost

OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí mohou podávat od 23. října 2020, 9:00 hodin do 22. prosince 2020.

Pravidla

Žádost o jednorázovou podporu pro fyzické osoby (60 000 Kč) v oblasti kultury mohou podávat umělci, kteří se profesionálně zabývají hudbou, divadlem či tancem, a také pracovníci technických profesí podílející se na realizaci kulturních akcí. Příspěvek je určen především umělcům, na které měla přímý dopad vládní opatření a jejichž představení či vystoupení musela být kvůli zákazu činnosti zrušena či přesunuta.

O jednorázovou podporu pro OSVČ mohou požádat také umělci nebo umělecko-technické profese, kteří na území ČR mají pouze přechodný pobyt a jde o podnikatele EU. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR.

Více informací o tom, kdo může o jednorázový příspěvek žádat a za jakých podmínek.

2) Kompenzace vynaložených nákladů

Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 000 000 Kč.

Platnost

Subjekty podnikající v oblasti kultury mohou podávat žádost od 22. října 2020, 9:00 hodin do 22. prosince 2020.

Pravidla

Žádost o kompenzaci vynaložených nákladů mohou podávat umělci nebo podnikatelské subjekty, jež mají jako svou hlavní či vedlejší činnost pořádání a zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních nebo divadelních akcí. Jedná se o:

  • Kompenzace ex post ve výši 50 % na uznatelné výdaje za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.
  • Kompenzace ex post ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Více o tom, kdo může o podporu žádat.

 

Dodatečné informace k programu COVID-Kultura II

Kompletní znění výzvy

Subjekt může předložit pouze jednu žádost na podporu v rámci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu. Subjekt nemůže uplatnit výdaje, které již uplatnil v první výzvě tohoto programu (COVID-Kultura I) či v jiném dotačním či záchranném programu.

Žadatelé mohou kombinovat programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ. Jedná se o plošnou kombinaci podpory v obou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.

Podání žádosti

Žádost můžete vyplnit on-line prostřednictvím Portálu AIS MPO, kde naleznete potřebná potvrzení a formuláře.

Ověření identity žadatele probíhá skrze prostředek pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti naleznete na eidentita.cz. Přečtěte si také podrobný návod.

Program Ministerstvo průmyslu a obchodu začíná vyplácet 25. 11. 2020.