Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID - LázněAKTUÁLNĚ: dne 15. 2. vláda schválila prodloužení COVID-Lázně do 31. 12. 2021. Čeká na schválení notifikace Evropské komise. O tom, jak bude program pokračovat v roce 2021 se dozvíte v COVID - Lázně 2021.

Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu. Podpora bude realizována formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních (nejedná se o pobyty realizované v rámci komplexní či příspěvkové lázeňské péče).

Účel/podmínky pro čerpání: O podporu / dotaci může žádat lázeňské zařízení dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které má potvrzení od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu příslušného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče.

Podporu lze poskytnout žadateli, který nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích.

Maximální výše podpory: Dotaci lze použít na proplacení uplatněných slevových voucherů. Tato dotace je poskytnuta pouze, pokud byl uplatněn fyzickou osobou starší 18 let. Osoba uplatňující voucher zároveň absolvuje u příjemce dotace pobyt v délce alespoň 6 nocí a zároveň alespoň 5 léčebně rehabilitačních nebo obdobných procedur nebo ošetření. Dotaci lze poskytnout na proplacení uplatněného slevového voucheru, pouze pokud nebyla uplatněna jiná obdobná sleva (např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnutá krajem nebo městem či jiným resortem). Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel, pro 1 osobu starší osmnácti let a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období. Dotaci lze uplatnit i na více pobytů osoby, která si vygenerovala nový voucher na nový pobyt.

Dotace bude proplácena na základě formuláře Žádosti o platbu v režimu ex-post. Celková alokace je 1 mld. korun.

Rozhodné období a příjem žádostí: Přesné podmínky čerpání v rámci nové výzvy se v současné době nastavují a budou teprve zveřejněny. Ministerstvo pro místní rozvoj dělá vše pro to, aby bylo možno proplácet slevy na pobyty od 1.1.2021. Nová výzva by se měla vztahovat na pobyty, které budou realizovány nejdéle do 30. 6. 2021.

Pozn.: předchozí výzva byla ukončena k 31. 12. 2020. 

Způsob podání žádosti: Pomocí online žádosti

Kontaktní email: komunikace@sfpi.cz