Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID - Lázně 2021Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovního ruchu. Podpora bude realizována formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních (nejedná se o pobyty realizované v rámci komplexní či příspěvkové lázeňské péče).

Účel/podmínky pro čerpání: Žadatel nesmí být v den podání žádosti ve finančních potížích a splnit musí i další podmínky. Seznam podmínek najdete ve Výzvě v bodu 7.

Maximální výše podpory: Při výpočtu podpory se zohleňuje počet lůžek lázeňského zařízení, hodnota slevového voucheru apod. Přesný výpočet najdete ve Výzvě v bodu 10

Platnost výzvy: 12. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Rozhodné období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Příjem žádostí: 12. 4. 2021 - 28. 5. 2021

Způsob podání žádosti: 

Žádosti zasílejte výhradně do datové schránky s ID: wikaiz5 (Státní fond podpory investic) popř. na adresu Státní fond podpory investic, Vinohradská 1986/46, 120 00 Praha 2
 

Elektronický formulář žádosti o dotaci bude od 12.4.2021 přístupný na https://zadosti.sfpi.cz/

Kontaktní email: Hana.Muselikova@mmr.cz

Kompletní informace a materiály k prostudování před podáním žádosti, včetně Výzvy, najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Informace zde jsou určeny pouze pro lázeňská zařízení - žadatele o dotaci. Pro klienty lázní, kteří mají zájem o získání slevy 4000 Kč na lázeňský pobyt prostřednictvím voucheru, jsou určeny informace na portálu Kudyznudy.cz, kde si mohou voucher také vygenerovat.


Související odkazy a zdroje