Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID - Školy v příroděDotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty.

Účel/podmínky pro čerpání: Nasmlouvané pobyty škol v přírodě, neuskutečněné v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020, podložené písemným smluvním vztahem. Lhůty vyhlášené výzvy Platnost výzvy: 30. 11. 2020 - 12. 02. 2021 Příjem žádostí o dotaci: 10. 12. 2020 - 12. 02. 2021

Maximální částka podpory: Dotace bude poskytnuta ve výši 27 % z částky nasmlouvaných pobytů škol v přírodě, neuskutečněných v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 (včetně), tj. celkem max. za 36 dní. Podpora bude poskytnuta maximálně z částky 400 Kč na účastníka a den (Tzn.: Maximální výše dotace může být 108 Kč na účastníka a den (27 % ze 400 Kč). Tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s pobytem.

Rozhodné období: 25. 5. 2020 - 29. 6. 2020

Příjem žádostí: 10. 12. 2020 - 12. 2. 2021 (platnost výzvy je od 30. 11. 2020 - 12. 2. 2021)

Proplácení žádostí: do června 2021

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj naleznete elektronický formulář žádosti.

Více informací o programnu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.