Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID – SPORT III Lyžařská střediskaAKTUÁLNĚ: Dne 8. března Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že může začít vydávat rozhodnutí a vyplácet dotace z tohoto programu. Výzvu notifikovala Evropská komise.

MPO připravilo pro skiareály kompenzační program, který zohledňuje jejich specifický provoz, tzn. mohou být otevřeny jen pár týdnů/měsíců v roce. Podpora bude poskytována jako dotace na provozní náklady jako jsou náklady na energie, nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další. Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze v tuto chvíli poskytovat v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 dotace až do výše 800 000 EUR. Notifikaci programu u Evropské komise zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pro realizaci programu bude vyčleněna alokace ve výši 1 miliardy korun. Očekávané čerpání je kolem 750 mil.

Účel/podmínky pro čerpání: Cílem je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Maximální výše podpory: Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.

Rozhodné období: 27. 12. 2020 - 22. 1. 2021

Příjem žádostí: od 15. 2. od 09:00. do 18. 3. 2021

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

  • Podpora podnikatelům bude poskytována zpětně podle skutečného počtu uzavřených dní provozu od 27. 12. 2020
  • Minimální délka této lhůty je až na výjimky 50 dní, maximální 103 dní
  • Podpora bude poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě dotace na provozní náklady.

Před podáním žádosti si nastudujte kompletní dokumentaci na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro přímé dotazy k výzvě a programu je možné využít následující kontakt:

Ing. Jan Piskáček
ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

tel.: +420 224 855 173
e-mail: piskacek@mpo.cz