Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID - Uzavřené provozovnyProgram je určen pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a bylo jim, na základě přijatých krizových opatření vlády od 14.10.2020, přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. "spolupracující osoby OSVČ". Výchozí alokace finančních prostředků pro Výzvu činí 2,5 mld. Kč.

Výzva se vztahuje se na vymezený okruh krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020). Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Účel/podmínky pro čerpání: Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Maximální výše podpory: Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení. V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek.

Rozhodné období: 9. 10. 2020 - 10. 1. 2021, kompenzace bude poskytována za dny, které byla v tomto období příslušná provozovna uzavřena

Příjem žádostí: 18. 1. 2021 od 9:00 hodin - 15. 3. 2021 do 16:00 hod.

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Instrukce pro žadatele:

  • Doporučujeme žadatelům komunikovat ohledně své podané žádosti primárně prostřednictvím Nástěnky v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem Vaší žádosti.
  • Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti informační systém žadatele o podporu provede.

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h): 

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30–16:30 h):

Pokud plánujete výzvy v rámci tohoto kompenzačního bonusu využít, nastudujte si materiál, který k programu MPO připravilo, momentálně jsou pouze ke stažení:

Pomoc z COVID - Gastro - Uzavřené provozovny je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + COVID Nájemné II/III).

K výpočtu celkových měsíčních dotací za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno, můžete využít kalkulačku, kterou MPO pro tento účel připravilo.