Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: Program „Příspěvek ZOO“AKTUÁLNĚ: Ministerstvo životního prostředí oznámilo 24. 3. navýšení dotace na 80 mil. korun. 

Cílem Programu je přispět k naplňování poslání zoologických zahrad, kterým je, v souladu se směrnicí Rady č. 1999/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, snaha přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody.

Účel/podmínky pro čerpání: Dotační program „Příspěvek ZOO“ je určený pro všech 29 licencovaných zoologických zahrad v Česku zejména na příspěvek na krmivo až do celkové výše 80 milionů korun. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podpora v jednotkách milionů korun. Žádosti opět budou podávat elektronicky v jednoduchém administrativním režimu a budou posouzeny obratem, v řádu několika dní.

Maximální výše podpory: Celkem bude rozděleno 80 milionů korun. Menší ZOO tedy mohou dostat statisícové částky, větší částky v jednotkách milionů korun. Maximálně však do výše 80 % celkových výdajů na krmivo.

Příjem žádostí: 1.3. až 31. 3. 2021

Způsob podání žádosti: Formulář pro podání žádosti naleznete na internetových stránkách: isprofin.mfcr.cz. Ministerstvo životního prostředí připravilo manuál pro podání žádosti.

Dotační program zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí. Na jeho webových stránkách najdete potřebné podklady pro podání žádosti.