Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončené výzvy: COVID Ubytování IIIndividuální ubytovací zařízení dotváří celkovou nabídku ubytovacích služeb a mají zpravidla vlastní specifické cílové skupiny, ať už individuální turisty v různých a kvalitativních kategoriích, tak i školní zájezdy (rekreační areály, chalupy na horách) aj. 

Vysvětlení zkratek používaných dále:

  • IUZ - Individuální ubytovací zařízení
  • HUZ - Hromadné ubytovací zařízení

Komu je podpora určena: IUZ (tj. ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů) a HUZ (hotely, penziony, motely, turistické ubytovny,...). Od 26. 3. je podpora určena také kempům a chatovým osadám. Není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty realitním trhu.

Maximální částka podpory: 

Pro IUZ je navržena dotace ve výši 200 Kč na pokoj a den. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. 12. 2019, bude podpora ve výši 100 Kč / pokoj / den. Je to reakce na fakt, že celá řada podnikatelů v dobré víře připravovala nové provozovny k otevření v roce 2020. Podmínkou však je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. 10. 2020. Udržitelnost podpory je navrhována v délce tří měsíců, tzn. že žadatel nesmí ukončit činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejímž základě poskytuje ubytovací služby.

U HUZ záleží na typu zařízení. Výpočet najdete ve Výzvě v bodu 11.2. a hned pod ním i další podmínky.

Rozhodné období: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)

Rozhodné období pro první výzvu je stanoveno v rozsahu 78 dnů připadajících na druhou vlnu omezení (22. říjen 2020 – 22. leden 2021 – není započteno období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích služeb). V případě pokračující negativní epidemiologické situace a prodloužení omezení poskytování ubytovacích služeb může dojít ke změnám v rozsahu podpory.

Příjem žádostí: 

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ): od 25. 1. 2021. - 29. 4. 2021

Individuální ubytovací zařízení (IUZ): Od 8. 2. 2021 v odpoledních hodinách, v té době bude také zpřístupněna elektronická žádost., do 31. 3. 2021