Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončený program: Antivirus B – související hospodářské potížeAKTUÁLNĚ: Vláda dne 31. 5. již neprodloužila Antivirus B na červen. Více informací najdete na v Tiskové zprávě MPSV.

Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.

Účel/podmínky pro čerpání: Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Maximální částka podpory: 60% vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Rozhodné období: program byl ukončen k 31. 5. 2021

Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v Tiskové zprávě MPSV.

Způsob podání žádosti: Datové schránky, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

PODAT ŽÁDOST NA MPSV

Program Antivirus v jednotlivých stupních PES

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete přehled který Vám napoví, jaké podniky mohou v různých stupních PES o příspěvek žádat.

Více informací naleznete zde.