Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončený program: Antivirus C - promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnancůProgram byl již ukončen.

V rámci tohoto režimu je zaměstnavatelům odpuštěna část sociálního pojištění, kterou je za zaměstnance povinen odvádět zaměstnavatel. Odpuštěná výše pojistného tedy činí 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců. Období, za které zaměstnavatelé nemusejí platit pojistné na sociální zabezpečení, je červen, červenec a srpen.

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

Více informací naleznete zde.