Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončený program: COVID - 2021AKTUÁLNĚ (1. 6.): Vláda ukončila program k 9. květnu. Žádosti z proběhlé výzvy je možné podávat do 2. června. 

Počítá se s tím, že nový plošný program nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Komu je podpora určena: podnikům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií covidu-19. Podrobnosti najdete ve Výzvě.

Maximální částka podpory: 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Pokud měl žadatel méně, než 3 zaměstnance, stanoví se podpora na 1500 Kč na den. Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1 800 tis. EUR. V tuto chvíli předpokládaná alokace nového programu je 6,8 mld. Kč.

Rozhodné období: od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID - Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021.

Příjem žádostí: od 12. dubna 2021 od 9:00 do 2. června 2021 do 16:00. Žádosti už mohou být posuzované, k uvolnění prostředků dojde až po notifikaci Programu Evropskou komisí.

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

 

COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Pokud si po ukončení COVID - 2021 budete chtít ještě zažádat o COVID - Nepokryté náklady, platí že poměrná část vyplacená žadateli v programu COVID - 2021 (od 1. dubna 2021 do 9. května 2021) bude snižovat základ pro výpočet výsledné výše dotace v programu COVID - Nepokryté náklady. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

MPO připravilo letáky, kde oba nové programy představuje. Jeden oba programy v kostce srovnává a druhý vám o nich přináší podrobnější informace.