Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

directions_busUkončený program: COVID-BusUKONČENO

Podpora určená podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě.

Platnost

Od 26. října 2020 do 25. listopadu 2020.

Pravidla

  • Žadatel je majitel zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč Evropou.
  • V rámci jeho podnikání ve 2. čtvrtletí 2020 došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné dopravy o více než 50 %.
  • Podpora pokrývá období od 12. března do 30. června. Výše podpory je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto období. V daném období žadatel provozoval aspoň 1 autobus v nepravidelné (tzv. příležitostní) přepravě cestujících a tyto autobusy byly registrovány k silniční dani.
  • Žadatel nemá nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Fondu národního majetku, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy).
  • Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu); dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu.  

Podání žádosti

Žádost můžete vyplnit on-line:

  1. Mám datovou schránku.
  2. Mám e-mail s elektronickým podpisem. 
  3. Žádost mohu také poslat e-mailem bez elektronického podpisu. Po odeslání e-mailu je třeba doručit žádost i všechny přílohy poštou na adresu Ministerstva dopravy (do 5 dní). 

Více informací o programu naleznete zde.

Podrobnější pravidla COVID-BUS naleznete zde.