Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončený program: COVID-Sport IIUKONČENO

Program sleduje 2 oblasti podpory:

1) Podpora podnikatelských subjektů pořádajících či spolu pořádajících sportovní akce

Sportovní akcí se pro potřeby programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 (termín konání sportovní akce spadal do období od 12. března 2020 do 31. července 2020) a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt (jednoho žadatele) je stanovena na 10.000.000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých nákladů žádosti je stanovena na 1.000.000 Kč. Dotace poskytnutá příjemcům pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů stanovených Programem.

2) Podpora provozních nákladů podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně

Jako profesionální mistrovské soutěže bylo Národní sportovní agenturou vyhodnoceno deset ligových soutěží (5 sportů ve dvou výkonnostních úrovních). Jejich seznam naleznete.

Maximální dotace na jeden subjekt činí 12 500 000 Kč dle úrovně soutěže.

Více informací o programu naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak žádat?

Žádost je možné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu, Portálu AIS MPO.