Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončený program: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o.(podzim 2020)Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Účel/podmínky pro čerpání: Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen nebo omezen v důsledku přijatých opatření. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

Vedle přímo zasažených podnikatelů (např. provozovatelů barů, restaurací či fitness center) je tato pomoc mířena i na činnosti s přímo zakázanými nebo omezenými činnostmi související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímo navázáni na přímo zasažené subjekty.-  Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby přímo zasaženým subjektům nebo vykonávat činnost v prostorách přímo zasažených subjektů a v důsledku těchto omezení byla činnost žadatele vyloučena nejméně o 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

Dohodáři: Podmínkou nároku na bonus je, že žadatel pracoval alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020) na pojištěnou dohodu (z níž je hrazeno nemocenské pojištění), tedy u DPČ od 3 000 korun a u DPP nad 10 000 korun měsíčně a současně nevykonával jinou činnost, v jejímž důsledku by byl účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec s výjimkou činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby a výkonu pěstounské péče resp. pobírání odměny pěstouna.

Platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Pokud je společnost s ručením omezeným v průběhu bonusového období v úpadku či v likvidaci, nevzniká na kompenzační bonus nárok. Naopak překážkou není skutečnost, že je v úpadku přímo samotný společník společnosti s ručením omezeným.

Žádat o kompenzační bonus nemůže osoba, která je nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle § 106a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. Bonusová období jsou:

 • první bonusové období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020,
 • druhé bonusové období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020,
 • třetí bonusové období od 22. listopadu 2020 do 13. listopadu 2020,
 • čtvrté bonusové období od 14. prosince 2020 do 24. prosince 2020,
 •  páté bonusové období od 25. prosince 2020 do 23. ledna 2021,
 • šesté bonusové období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021.

Příjem žádostí (obecně):

 • do 5. ledna 2021 za první bonusové období,
 • do 22. ledna 2021 za druhé bonusové období,
 • do 15. února 2021 za třetí bonusové období,
 • do 25. února 2021 za čtvrté bonusové období,
 • do 24. března 2021 za páté bonusové období,
 • do 16. dubna 2021 za šesté bonusové období.

Maximální částka podpory: Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den (v rámci jednotlivých bonusových období) uvedený v žádosti o kompenzační bonus, za který vznikl žadateli na bonus nárok.

Způsob podání žádosti: On-line vytvoření žádosti přes webovou aplikaci/stránku (viz níže), dále je možnost si stáhnout formulář a poslat prostřednictvím datové schránky, online finančního úřadu (www.mojedane.cz), ale také e-mailem. Případně samozřejmě v listinné podobě podat osobně na finančním úřadě, nebo odeslat poštou.

CHCI PODAT ŽÁDOST

Více podrobností o žádosti naleznete na stránkách Finanční správy- Pokyny k vyplnění žádostí dle jednotlivých období, Žádosti k tisku dle jednotlivých období, Dotazy a odpovědi, Legislativa