Přejít k hlavnímu obsahu

Velký liberační daňový balíčekLidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Účel/podmínky pro čerpání: 

1. Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána.

Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z příjmu a daň silniční. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

2. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty.

Pokud poplatník již dnes očekává, že za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně.

3. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad se týká se následujících situací:

  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.

4. Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince zahrnuje následující situace:

  • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
  • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
  • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
  • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

5. Zohlednění individuální tíživé situace.

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů: možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav, možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

6. Snížení sazeb DPH (sazba 10 %).

Budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).

7. Snížení silniční daně.

U vozidel nad 3,5 t o 25 % přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.

8. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

 

 

Způsob podání žádosti: Nárok na tuto liberaci prokáže subjekt podáním oznámení příslušnému finančnímu úřadu, a to prostřednictvím webové aplikace, nebo je možné ji zaslat i emailem.

Více informací a podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR. Případně se obraťte na Finanční správu ČR.


Související odkazy a zdroje