Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyZáruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (od Českomoravské záruční a rozvojové banky)Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.

Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021. Plnění ze záruk bude možné uplatnit až 6 let od sjednání úvěru.

Jaká je maximální částka podpory: Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Transakce musí splňovat následující podmínky:

a) podniky do 250 zaměstnanců

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. Kč

- délka ručení: maximálně 3 roky

b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců

- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. Kč

- délka ručení: maximálně 3 roky

Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Způsob podání žádosti: Vyplnění kontaktního formuláře

 

Úvěr se může využít na úhradu provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné nebo platby za energie, dále na úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Seznam podporovaných činností.

O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost obdrží. Do schvalovacího procesu tak nově na rozdíl od programů COVID I a II nebude vstupovat ČMZRB, čímž se zpracování žádostí urychlí.

Více informací.

Pokud máte akutní právní problém, můžete se obrátit na bezplatnou telefonickou konzultaci na této webové stránce.