Přejít k hlavnímu obsahu

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem - ukončený programPříjem žádostí byl ukončen 31. 12. 2021.

Provozní financování

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Národní rozvojová banka (NRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.

Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021.

Jaká je maximální částka podpory: Podpora je poskytována formou ručení NRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Transakce musí splňovat následující podmínky:

  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
  • doba ručení max. 3 roky.

Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Do kdy lze žádat: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Máte-li zájem o tento produkt, obraťte se rovnou na některou z do programu zapojených bank či spořitelních družstev. Jejich seznam a více informací na webu NRB.

Investiční financování

Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě investičních výdajů, jako např. pořízení strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí a jejich technické zhodnocení apod.

Jaká je maximální částka podpory:

  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 251 do 500 zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
  • až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru, přičemž maximální výše nesmí přesáhnout 90 mil. Kč (podniky do 250 zaměstnanců), resp. 80 mil. Kč (podniky od 251 do 500 zaměstnanců),
  • doba ručení max. 6 roky.

Podpora je poskytována formou ručení NRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců.

Do kdy lze žádat: do 30. 6. 2027

Máte-li zájem o tento produkt, obraťte se rovnou na některou z do programu zapojených bank či spořitelních družstev. Jejich seznam a více informací na webu NRB.

Podání žádosti a více informací

O přidělení úvěru rozhoduje spolupracující komerční banka, která žádost obdrží. Do schvalovacího procesu tak nově na rozdíl od programů COVID I a II nebude vstupovat NRB, čímž se zpracování žádostí urychlí.

Před podáním žádosti si prostudujte materiály na webu NRB, kde najdete např. Seznam podporovaných činností, Metodický pokyn MPO apod.