moneyZáruka COVID SportMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)  představilo 18. ledna kompenzační program Záruka COVID Sport. Připravilo ho ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Níže najdete zatím známé obecné informace, konkrétnější informace by měli být známi brzy.

Účel/podmínky pro čerpání: zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví. Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků. Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy korun umožní zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy korun. Výzva by měla být vyhlášena ještě letos v lednu, podrobnosti budou k dispozici na webových stránkách ČMZRB

Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis. 

Příjem žádosti: Předpokládaný je leden 2021. Výzva programu se vyhlásí v záruční části programu podpory EXPANZE, který vláda České republiky schválila 9. listopadu 2015 a který se realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) prostřednictvím ČMZRB. Program se tedy bude financovat z Evropských strukturálních a investičních fondů.