Přejít k hlavnímu obsahu

Záruka COVID SportTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  představilo 18. ledna kompenzační program Záruka COVID Sport. Připravilo ho ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB).

Níže najdete zatím známé obecné informace, konkrétnější informace by měli být známi brzy.

Účel/podmínky pro čerpání: Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro koho záruka určena: 

 • pro malé a střední podnikatele
 • projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:
  • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
  • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
  • 9311 – Provozování sportovních zařízení
  • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Na co je záruka nabízena:

 • za provozní úvěr
 • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 3 roky
 • bez poplatků
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.

Na co můžete být zaručovaný úvěr využit:

 • náklady na energie, nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka NRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis. 

Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 30. 6. 2023. 

Způsob podání žádosti: Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Pokud máte o záruku zájem, doporučujeme si prostudovat informace a Výzvu na stránkách NRB, kde najdete i formuláře, pokyny apod.