Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

recent_actorsDivadlaPravidla a doporučení

Divadelní a jiná umělecká představení včetně zkoušek mohou konat pouze profesionální umělci, tedy ti, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání. 

Je tak možné např. odehrát divadelní představení a přenášet jej online. Diváci přítomni být nesmí.

Při hraní je však nutné dodržet několik opatření:

  • roušku můžete odložit pouze na dobu představení,
  • je-li součástí představení zpěv, platí omezení počtu osob na jevišti nebo v klubovně. Počet osob se vypočítá tak, že plocha, na které se představení odehrává (v jednotkách m²) se vydělí číslem 4. Tímto dostanete maximální počet osob, které můžou na jevišti zpívat,
  • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru. Každý hráč bude muset mít svůj notový pultík. 

Tato omezení významně zasahují do ekonomické situace hudebníků, promotérů, pořadatelů, klubů a dalších. Zásah mají zmírnit kompenzace dopadů opatření.


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Je možné zkoušet ochotnické divadlo?
Můžeme uspořádat divadelní představení venku?