Přejít k hlavnímu obsahu

KinaOd bude platit:

Kapacita hlediště bude moci být zaplněna ve vnitřních prostorech ze 75 %celkový počet přítomných osob nebude moci přesáhnout 2000 osob.

Venku bude moci být nejvýše přítomno 5000 diváků.

Povolena bude i konzumace nápojů a jídla v hledišti.  

Pravidla a doporučení

Filmové projekce se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50%celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout  1000 a venku 2000 osob. Pokud se projekce koná v prostorech s kapacitou větší než 2000 sedících osob, může být obsazeno 25% z celkové kapacity pro sedící diváky.  Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Jsou zakázany domáci projekce pro přátele?
Kdo bude kontrolovat splnění podmínek?