Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

local_hospitalNávštěvy sociálních zařízeníPravidla a doporučení

Návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě jsou možné. Návštěva však musí splnit podmínky jedné z následujících možností: 

  • před návštěvou se podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v zařízení, které se chcete navštívit, s negativním výsledkem.
  • absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a toto doložit dokladem o tomto vyšetření.
  • doložit, že v době ne delší než  90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19.  

Během návštěvy je nutné dodržovat veškerá interní režimová opatření daného sociálního zařízení. 

Návštěva rovněž musí mít po celou dobu nasazenou  ochranu úst a nosu, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (rouška je tedy považována za nedostatečnou).

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Vycházka

Klient zařízení sociálních služeb, který bude např. během vánoční svátků u svých blízkých, či se bude pohybovat mimo areál zařízení, se musí po návratu do zařízení podrobit následujícímu: 

  • bezprostředně po návratu bude umístěn do preventivní karantény

  • do 72 hodin od návratu mu bude proveden antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny

  • pokud oba tyto testu budou negativní, bude karanténa ukončena  

Během vycházky musí klient zařízení sociální služby používat  respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (rouška je tedy považována za nedostatečnou).


Související opatření